Om TeknikProjekt

Vi är ett teknikföretag som sedan starten 2006 erbjuder fabrikatsoberoende och kundanpassade lösningar inom fastighetsautomation. Vi har personal med lång erfarenhet och stor kompetens inom vårt arbetsområde. Vårt förhållningssätt till olika typer av tekniska lösningar kännetecknas av flexibilitet och fokus på nytta för användaren.


Kvalitet

Vår ledstjärna är "Felfritt och klart i tid"
Vi jobbar på ett strukturerat sätt med planering, dokumenterade rutiner och kontroller - allt för att leva upp till vår ledstjärna. I våra projekt stämmer vi av tider och övriga förhållanden för att kunna göra rätt insatts vid rätt tillfälle och bidraga till en bra process för alla medverkande. Vårt kvalitetssystem dokumenteras i projektets kvalitetspärm som sedan uppdateras med utförda kontroller och provningar.


Miljö

Vår ledstjärna är "Aktiva miljöval"
Vi tänker alltid på miljön när vi arbetar. Det innebär att vi utifrån likvärdiga alternativ aktivt väljer det alternativ som medför minst miljöpåverkan. Våra bilar väljer vi aktivt som bränslesnåla varianter med lågt CO2-utsläpp. Vi källsorterar på vårt kontor och är miljövänliga i våra inköp. I våra projekt ser vi positivt på miljöinitiativ och bidrager aktivt till åtgärder som främjar miljön.