Verksamheten

TeknikProjekt har ett brett kunnande och kan erbjuda det mesta som kunder efterfrågar inom fastighetsautomation. Vi blir gärna en partner som erbjuder lösningar vid olika typer av behov - allt från produktleveranser och service till mer komplexa åtaganden med projektering, energibesparing och tekniska lösningar.


Entreprenader

Vi har lång erfarenhet av projekt och den process det innebär att på total- eller utförandentreprenad i samarbete med övriga inblandade parter åstadkomma en fungerande helhet - färdigställd i rätt tid.


Service

Alla anläggningar, såväl nyare som äldre, behöver med jämna mellanrum åtgärdas på ett eller annat sätt - akut eller planerat. Vi hjälper till med produktbyten, ändringar och justeringar.


Produkter

Det finns en mängd styr- och reglerprodukter att tillgå på marknaden. Vi har tecknat avtal med utvalda leverantörer vilket medför att vi kan erbjuda ett komplett sortiment med kostnadseffektiva produkter av hög kvalitet - fråga oss om du har behov.